browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Forside

Du ønskes hermed velkommen til grundejerforeningen SOLMARKEN´s hjemmeside, hvor du kan finde forskelligt om foreningen. Under Sol-Doku finder du, seneste generalforsamlingsreferat, regnskab & budget, samt vedtægter og gældende deklaration. Det er bestyrelsens håb, at dette nye tiltag er til glæde og gavn for alle her i vor bebyggelse. Hvis nogen har ønsker om forhold der skal medtages her, kan henvendelse rettes til bestyrelsen.

Solrød Kommune har ændret den tidligere aftale om afhentning af storskrald, således at alle i Majs- og Rismarken skal stille storskrald over på/ved storskraldepladserne og sortere ved de opsatte skilte. Grønne containere og papirposer med haveaffald m.v. skal stilles vest for carporte på asfalten.  Storskrald m.v. må først stilles ud dagen før afhentningen. Afhentning sker fra 1. januar 2016 normalt: 3. fredag i måneden for alle huse, men ændringer kan forekomme.

  • Vær derfor opmærksom på det i december måned 2015 udsendte hæfte fra Solrød Kommune: Affald og genbrug 2016.
  • Det henstilles, at flaskecontainere ikke benyttes mellem kl. 22:00 – 07:00.
  • Farvehandleren i Centeret er flyttet til Havdrup. Husk at der gives 20% rabat på alle køb til grundejerforeningens medlemmer.
  • Der er nu opsat pap containere ( Husk ingen pizza-bakker ) !
  • Tilmeld dig på www.nabohjælp.dk for at undgå indbrud ! 
  • Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 26. oktober 2016 kl. 19.00. 2016-indkaldelse-med-bilag

Bemærk venligst, at forslag til den kommende ordinære generalforsamling i oktober måned 2016, skal være  bestyrelsen i hænde senest den 15. august 2016.

Arbejdet med renovering af belysningen på vore stier og parkeringspladser, er afsluttet ultimo uge 38/2016. Lyset vil fremover være tændt hele tiden også nat og ikke følge Solrød Kommunes natslukning, dog vil det i tiden mellem kl. 22:00 til 06:00 være tændt med nedsat styrke.

Det er i henhold til grundejerforeningens Vedtægter & Deklaration IKKE tilladt at henstille campingvogne, trailere, motorcykler m.v. på parkeringspladser, grønne fællesarealer,carporte samt storskraldepladser. Endvidere er parkering af motorkøretøjer på over 3500 kg ikke tilladt på vore parkeringspladser !