browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Forside

Du ønskes hermed velkommen til grundejerforeningen SOLMARKEN´s hjemmeside, hvor du kan finde forskelligt om foreningen. Under Sol-Doku finder du, seneste generalforsamlingsreferater, regnskab & budget, samt vedtægter og gældende deklaration og anden vigtig information. Hvis nogen har ønsker om forhold der skal medtages her, kan henvendelse rettes til bestyrelsen. Vi har også en FB-gruppe, hvor der kan ses informationer eller

  • Send en mail til solmarken@gmail.com med din adresse og hus nr. samt e-mail adresse så får du infomateriale direkte i din mailbox.

  • Ordinær Generalforsamling 2021-2022 afholdes i oktober måned 2022. Husk at forslag der skal behandles – ifølge vedtægterne – skal afleveres senest 15. august 2022.

  • Da der var konstateret rotter i vores område var der isat rottespærrer 11 steder. Arbejdet var færdigt ultimo oktober 2019. Serviceeftersyn senest foretaget 1. december 2020.

Det er i henhold til grundejerforeningens Vedtægter & Deklaration IKKE tilladt at henstille campingvogne, trailere, motorcykler m.v. på parkeringspladser, grønne fællesarealer, i carporte samt storskraldepladser.  Hvis man er ejer af en carport skal denne selvfølgelig benyttes til bilparkering. Parkering af motorkøretøjer på over 3500 kg er ikke tilladt på vore parkeringspladser.