browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Forside

Du ønskes hermed velkommen til grundejerforeningen SOLMARKEN´s hjemmeside, hvor du kan finde forskelligt om foreningen. Under Sol-Doku finder du, seneste generalforsamlingsreferater, regnskab & budget, samt vedtægter og gældende deklaration og anden vigtig information. Hvis nogen har ønsker om forhold der skal medtages her, kan henvendelse rettes til bestyrelsen.

  • Send en mail til solmarken@gmail.com med din adresse og hus nr. samt e-mail adresse så får du infomateriale direkte i din mail box.

  • Fastelavnsfest 2020,  aflyst grundet manglende tilmeldinger.

  • Da der er konstateret rotter i vores område er der isat rottespærrer 11 steder. Arbejdet var færdigt ultimo oktober 2019.

Det er i henhold til grundejerforeningens Vedtægter & Deklaration IKKE tilladt at henstille campingvogne, trailere, motorcykler m.v. på parkeringspladser, grønne fællesarealer, i carporte samt storskraldepladser.  Hvis man er ejer af en carport skal denne selvfølgelig benyttes til bilparkering. Endvidere er parkering af motorkøretøjer på over 3500 kg ikke tilladt på vore parkeringspladser !