browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Forside

Du ønskes hermed velkommen til grundejerforeningen SOLMARKEN´s hjemmeside, hvor du kan finde forskelligt om foreningen. Under Sol-Doku finder du, seneste generalforsamlingsreferater, regnskab & budget, samt vedtægter og gældende deklaration. Det er bestyrelsens håb, at dette nye tiltag er til glæde og gavn for alle her i vor bebyggelse. Hvis nogen har ønsker om forhold der skal medtages her, kan henvendelse rettes til bestyrelsen.

  • Den kommende ordinære generalforsamling afholdes i oktober 2018. Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 15. august 2018.
  • Send en mail til solmarken@gmail.com med din adresse og hus nr. samt e-mail adresse så får du nyt infomateriale direkte i din mailbox.

Det er i henhold til grundejerforeningens Vedtægter & Deklaration IKKE tilladt at henstille campingvogne, trailere, motorcykler m.v. på parkeringspladser, grønne fællesarealer, i carporte samt storskraldepladser.  Hvis man er ejer af en carport skal denne selvfølgelig benyttes til bilparkering. Endvidere er parkering af motorkøretøjer på over 3500 kg ikke tilladt på vore parkeringspladser !