browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Storskrald

Solrød Kommune har ændret den tidligere aftale om afhentning af storskrald, således at alle i Majs- og Rismarken skal stille storskrald over på/ved storskraldepladserne og sortere ved de opsatte skilte. Grønne containere og papirposer med haveaffald m.v. skal stilles vest for carporte på asfalten.  Storskrald m.v. må først stilles ud dagen før afhentningen. Afhentning sker fra 1. marts 2017 normalt: 1. torsdag i måneden for alle huse, men ændringer forekommer. I marts måned bliver således afhentet både 2. marts og 17. marts 2017.

  • Det henstilles, at flaskecontainere ikke benyttes mellem kl. 22:00 – 07:00.
  • Der er nu opsat pap containere ( Husk ingen pizza-bakker ) !
  • Gamle håndvaske samt toiletter må ikke stilles ud til storskrald, men skal afleveres på genbrugsstationen i Greve.