browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nyheder

Januar 2018:  Fastelavnsfest var afholdt søndag den 11. februar 2018 kl. 11:00. ( Se billeder )

Oktober 2017:  Godkendt Regnskab 2016-2017 samt Budget 2017-2018 og referat fra den ordinære Generalforsamling 25. oktober 2017. ( Se siden SOL-DOKU ).

Marts 2017: Grundejerforeningen har i december måned haft indbrud i vort skur ved Emmermarken og alt småværktøj m.v. var forsvundet. For at prøve at sikre det bedre har vi nu indkøbt en container til opbevaring af dette værktøj, som vi nu skal ud og genanskaffe. Tyveriet var meldt til Politiet samt vort forsikringsselskab. Vort forsikringsselskab dækker en meget stor del af det forsvundne samt skaderne på vort skur.

Efterår 2016: Der er konstateret rotter i vores område. Vær derfor opmærksom herpå. Opbevar ikke spiselige ting i skuret eller andre steder udendørs. Hvis der konstateres rotter skal henvendelse rettes til Solrød kommune samt bestyrelsen.

Efterår 2016: Referater fra den ordinære generalforsamling 26. oktober samt ekstraordinær generalforsamling 16. november findes på siden SOL-DOKU.

Efterår 2016: Arbejdet med renovering af belysningen på vore stier og parkeringspladser, er afsluttet ultimo uge 38/2016. Lyset vil fremover være tændt hele tiden også natten og ikke følge Solrød Kommunes natslukning, dog vil det i tiden mellem kl. 22:00 til 06:00 være tændt med lidt nedsat styrke.