Du ønskes hermed velkommen til grundejerforeningen SOLMARKEN´s hjemmeside

Her kan du finde forskelligt om foreningen. Under Sol-Doku finder du, seneste generalforsamlingsreferater, regnskab & budget, samt vedtægter og gældende deklaration og anden vigtig information. Hvis nogen har ønsker om forhold der skal medtages her, kan henvendelse rettes til bestyrelsen. Vi har også en FB-gruppe, hvor der kan ses informationer eller Send en mail til solmarken@gmail.com med din adresse og hus nr. samt e-mail adresse så får du infomateriale direkte i din mailbox.

Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling 2023-2024 afholdes i oktober måned 2024. Husk forslag der ønskes behandlet på denne generalforsamling skal være formanden i hænde senest 15. august 2024.

Parkeringsregler

Det er i henhold til grundejerforeningens Vedtægter & Deklaration IKKE tilladt at henstille campingvogne, trailere, motorcykler m.v. på parkeringspladser, grønne fællesarealer, i carporte samt storskraldepladser. Hvis man er ejer af en carport skal denne selvfølgelig benyttes til bilparkering. Parkering af motorkøretøjer på over 3500 kg er ikke tilladt på vore parkeringspladser.

NYHED - Skrald

Storskrald Solrød Kommune har ændret den tidligere aftale om afhentning af storskrald, således at alle i Majs- og Rismarken skal stille storskrald over på/ved storskraldepladserne og sortere ved de opsatte skilte... KLIK PÅ BILLED OG LÆS MERE

NYHED - Galleri

Billedgalleriet er blevet opdateret og nemmere at finde rundt i.