“Mad- og Restaffald” + Storskrald

Solrød Kommune har besluttet at afhentning af vores storskrald skal være således, at alle i Majs- og Rismarken skal stille storskrald over på/ved storskraldepladserne (græs areal) og sortere ved de opsatte skilte. Grønne containere og papirposer med haveaffald m.v. skal stilles vest for carporte på asfalten. Storskrald m.v. må først stilles ud dagen før afhentningen.

Mad- og restaffald må først stilles ud, dagen før afhentning og stilles forenden af carportene.

Info eller oplysninger omkring aftaler om afhentning, storskrald m.v. Kan findes på Solrød Kommune hjemmeside, Solrod.dk


  • Det henstilles, at flaskecontainere ikke benyttes mellem kl. 22:00 – 07:00.
  • Gamle håndvaske og toiletter må ikke stilles ud til storskrald, men skal afleveres på genbrugsstationen i Køge. 

     

Lukket for kommentarer.