Storskrald

Solrød Kommune har ændret den tidligere aftale om afhentning af storskrald, således at alle i Majs- og Rismarken skal stille storskrald over på/ved storskraldepladserne og sortere ved de opsatte skilte. Grønne containere og papirposer med haveaffald m.v. skal stilles vest for carporte på asfalten. Storskrald m.v. må først stilles ud dagen før afhentningen. Der er nye regler fra 1. marts 2020. Se det udsendte materiale fra Solrød Kommune.

  • Det henstilles, at flaskecontainere ikke benyttes mellem kl. 22:00 – 07:00.
  • Gamle håndvaske og toiletter må ikke stilles ud til storskrald, men skal afleveres på genbrugsstationen i Køge. 

     

Lukket for kommentarer.